ScaleIT Web.Reports 6.25 Copyright © Scaleit 2006-2022
Logg av | Eksport | Innstillinger | Hjelp
  Rapport  
Dato og tid
fra  ...  ...
til  ...  ...
Firma og Avdeling
firma
avdeling
Kunde
kunde
gruppe
Bil
bil
gruppe
Prosjekt
kunde
leverandør
Vare
vare
gruppe/type
Transportør
transportør
gruppe